CMF 390
CMF 390
PRODUKTNR.:

CMF 390

  • Mischkapazität: 390L
  • Breite/Länge: 110/182 cm
  • Höhe: 165 cm
  • Motor: 110V - 240V - 400V
  • Trommelkapazität: 450L
  • Gewicht: 240 kg
Trommelmischer
Motor 110V - 240V - 400V
Trommelkapazität 450L
Mischkapazität 390L
Höhe 165 cm
Breite/Länge 110/182 cm
Gewicht 240 kg